Úvod / Kronika

ČERT ALPINISTA  

naše turistická historie  

Vlkoš, 9. ročník turistického pochodu, 15 km

Výlet lesem po značených cestách do zámku v Miloticích. Zpět stejnou cestou. Z cíle jsme si odvezli suvenýr pochodu. Na zpáteční cestě návštěva Kyjova.

30. dubna 1983