Úvod / Kronika

ROSICKÁ PADESÁTKA  

naše turistická historie  

9. ročník turistického pochodu, 15 km.

Do Rosic u Brna nás odvezla Žofka, abychom se odtud pěšky vydali k bučínské hájovně, přes Tetčice po žluté značce. Zpět jsme došli za velkého vedra opět Tetčicemi ale jinou cestou. V cíli jsme obdrželi cenu pro nejpočetnější a nejvzdálenější rodinu, knihu "Hrady a zámky". Renatka poprvé splnila 100 Jkm.

4. června 1983