TÁBOR TOM

Tábor v Šumné u Znojma

 /  / Turistická kronika / 1982 / Tábor TOM

3.-24. července 1982

Budíček

Než jsme odjeli do tábora, udělali jsme deset nových podsad a několik starých jsme opravili. Padlo na to u mne 40 hodin a Pavlovi 12 hodin brigád. V zaměstnání jsem si nadpracoval jeden den a odjel jsem už ve čtvrtek odpoledne, abych pomohl při stavbě tábora, který začínal v sobotu. Čtrnáct dnů jsem byl uvolněn ze zaměstnání, mzda mi byla vyrovnána. Týden jsem měl ze své dovolené za odměnu 500 Kčs. Tento poslední týden s námi trávila mamka s Renatkou. Renatka byla jako u vytržení, pořád pobíhala po táboře a nikam nechtěla jít na procházku a tak mamka s ní byla uvázaná jako pes u boudy. Celé tři týdny bylo krásné slunečné počasí, jen na konci nás zachytila průtrž mračen. Moje činnost táborová se skládala z dozoru při koupání, vedl jsem pár celodenních výletů, vypracoval jsem jednu celodenní hru, hru na poklad, vedl jsem plnění bobříků, sledoval plnění 100 Jkm, zajišťoval jsem někdy údržbu a opravy a spoustu drobných úkolů jako hraní budíčku a večerky, kdy jsme se s Pavlem střídali. Pavel si užíval. Poprvé se mu v životě podařilo vyšplhat na laně a ve hře na poklad doběhl s Vítkem druhý. Závěr této hry probíhal při průtrži mračen. [Diplom za noční pochod]

Tábor u Šimperku byl letos poslední. Lesáci nás vystěhovali. Příště se bude stavět na jiném místě, možná ve Vřesovicích. Je to také můj poslední tábor. Činnost v oddílu turistiky mi zabírala spoustu času na úkor práce doma. Mamce se to přestávalo líbit, uvolňování na tábory se nezamlouvalo vedení závodu a tak jsem se rozhodl, že s touto činností ve velkém skončím. V tomto roce prožívalo prázdniny 7 dospělých nad 18 let, 37 kluků a 33 děvčat od 7 do 17.

Výlety na táboře:

7.7. - Šimperk - Šumná - autobusem Bítov - Horka - Cornštejn a zpět.
8.7. - Horka - Vranovská pláž parníkem (koupání) - Šumná - Šimperk. Celkem 10 km - Pavel.
8.7. - Šimperk po žluté značce ke st. Olbramkostel, po modré do Znojma, návštěva nemocné kamarádky v nemocnici. Zpět vlakem do Šumné - pěšky Šimperk. Celkem 20 km - já, tj. taťka.
11.7. - Šimperk - Šumná, Onšov - Vranov - po zelené zpět do Šumné a k Šimperku. Celkem 14 km - Já, Pavel.
13.7. - Po stopách loupežníka Lapikuse (loňské hry na poklad). Šimperk, Vranovská Ves - lesem, Jankovec - po lesní cestě, po zelené Olbramkostel, Šimperk. Celkem 12 km - Pavel i Já.
15.7. - Příprava pokladu (rozložení zpráv). Šimperk, hájovna u Bílé vody, lesními cestami do Ctidružic, po žluté značce do Grešlovského Mýta a Boskovštejnu, po silnici k pomníku amerických letců, dále na modrou značku k Jankovci, hájovně Čekál, Olbramkostel, po zelené Nový rybník, Šimperk chatařskou oblastí. Celkem 25 km - Já, Pavel 22.7.
20.7. - Vlakem do Grešlového Mýta, po žluté do Boskovštejnu a Jevišovic (koupání), po silnici do Bojanovic, lesem k Jankovci, hájovna Čekál, rybník Černá hlína, Nový rybník, Šimperk po zelené. Celkem 25 km jenom Já.

Večerka

Článek Tábor TOM
Článek Tábor TOM
Tábor
Tábor
Část článku
Část článku
Notový zápis Večerky
Notový zápis Večerky