KONTROLA ZLATÝ JELEN

Kontrola při turistickém pochodu

 /  / Turistická kronika / 1981 / Kontrola Zlatý jelen

Při 13. Bučovické padesátce

Jediná kontrola na trase, mamka doma trucovala, Pavel šel 25 km. [Diplom]

Co napsaly noviny: Bučovický zpravodaj - "Turistický odbor TJ - Bučovická padesátka. Turisté TJ ve spolupráci s Domem pionýrů uspořádali v září již 13. ročník dálkového pochodu Bučovická padesátka. Všechny trasy tohoto pochodu vedou Ždánickým lesem kolem památníku u Zlatého jelena a vykopávek v Konůvkách. Popularitu našeho pochodu dokumentují nejen účastníci ze vzdálených míst (z Olomouce, Plzně, Kladna, Prahy), ale stále větší počet těch, kteří chodí Bučovickou padesátku pravidelně. Všichni si pokaždé odnášejí upomínkový diplom a vzpomínku na pěkný prožitý den v přírodě. Jestli se rozhodnete také Vy věnovat svému zdraví jeden den volna, zveme Vás již nyní na příští ročník, který bude opět v září. S našimi turisty se však můžete vydat do přírody po celý rok. V zimním období jsme pořádali zájezdy za sněhem, o jarních prázdninách pro mládež týdenní lyžařský výcvik v Jeseníkách, o který je vždycky velký zájem. Dvoudenní autobusový zájezd v květnu vedl krajem Boženy Němcové do Adršpachu. Náš turistický oddíl mládeže - TOM se mimo uvedé akce zúčastnil několika dálkových pochodů, nejznámější z nich byl Náměšť - Čučice. Většina členů tohoto oddílu získala odznak 100 jarních kilometrů a zúčastnila se okresního kola BTZM. Zde naši závodníci zvítězili ve čtyřech kategoriích. Svědčí to o dobré práci našich cvičitelů vedených Jaroslavem. Letního tábora na naší základně v Šumné se zúčastnilo 60 dětí, které u rybníka po tři týdny prověřovaly tábornické zkušenosti, získané během roku na vycházkách i v klubovně. Početná skupina se také zúčastnila celostátního srazu turistů v Teplicích nad Metují. Zájezd do Vysokých Tater uskutečnila malá skupina zdatných turistů, kteří mimo jiné štíty vystoupili na Rysy. Během týdne překonali přes 6 tisíc metrů převýšení. Náš nejvyšší štít - Gerlach - zdolalo z našeho oddílu během tří výprav již 19 členů. Podzimní vycházky a zájezd o vánocích do Jeseníků ukončí naši turistickou sezónu. Turistický odbor a oddíl mládeže zve všechny milovníky přírody na své akce, o kterých pravidelně informuje svými propagačními nástěnkami. Naše klubovna na Padělcích uvítá každého, kdo se rozhodne stát se členem odboru turistiky. Gusta, TJ Bučovice - oddíl turistiky."

26. září 1981

Článek Zlatý jelen
Článek Zlatý jelen
Opékání špekáčků
Opékání špekáčků
Razítko
Razítko
Článek ve Zpravodaji
Článek ve Zpravodaji