V. LETNÍ SRAZ TURISTŮ

Turistický sraz

 /  / Turistická kronika / 1981 / V. letní sraz turistů

Adršpach, ČSR 1981

Srazu turistů ČSR jsme se účastnili v rámci tábora. Vstávali jsme ve čtyři ráno. Pěšky jsme šli do Šumné a odtud jsme odjeli vlakem. Po osmém přesednutí z vlaku na vlak se naše čtrnáctičlenná skupina dostala do srazového prostoru. Byl jsem to já, Radka, Petr, Luboš, Eva, Hela, Renata, Jitka, Ilona, Zdeněk, Igor, Radek, Robert a Milan. Po presentaci a postavení stanů, když jsme odpočívali po cestě, procházel kolem nás Ant. Himl, předseda ČSTV. Po odpočinku jsme šli na koncert skupiny Kamarádi osady 5 na místní hřiště u táboráku.

Pátek 10. července: Srazový prostor se nacházel na louce s krásným výhledem na skály zvlášť na paní starostovou. Po budíčku a snídani jsme celý den trávili chozením. Prošli jsme skalní město v Adršpachu i s vyjížďkou na jezírku. Po obědě jsme se přesunuli pěšky do Teplických skal, kde se nás ujal pan Otakar z Hronova, vášnivý turista a horolezec. Provedl nás skalním městem a každou zajímavou věc komentoval. Po vyhlídce ze Střmenu jsme odešli pěšky na tábořiště. Večer jsme v místním kině sledovali promítání filmů kameramana Jana Špáty.

Sobota 11. července: Dnes jsme odjeli autobusem do Hradce Králové na prohlídku zoologické zahrady a safari. Při tom jsme se zastavili v Babiččině údolí a ve škole Boženy Němcové. Odpoledne po nástupu všech účastníků srazu a slavnostním zakončení se většina z nás čtrnácti vykoupala v adršpašském rybníku a po koncertě hornické kapely jsme šli spát.

Neděle 12. července: Únavná cesta zpět tentokrát o jedno přesedání víc. Po příchodu do tábora jsme vymysleli slavnostní pokřik: "Už jsme tady žádné strachy, odešly nám jenom prachy. Už jsme tady zase, zabite nám prase. Máme hlad!" A potom jsme se pořádně naťápali. Pro celou skupinu nás přišel celkový pobyt bez jízdného na 1500 Kčs. Vše hradil oddíl.

Organizace srazu byla perfektní. Každý si dovezl účastnický odznak a pěkné vzpomínky. Nachodili jsme 25 km. [Článek v Bučovických novinách po 27. letech] [Průkaz účastníka].

Článek Letní sraz
Článek Letní sraz
Začátek článku
Začátek článku
Razítko srazu
Razítko srazu
Evidence účastníka
Evidence účastníka