Úvod / Kronika

BRANNĚ TURISTICKÝ ZÁVOD  

naše turistická historie  

Branně turistického závodu, jehož okresní kolo se uskutečnilo 26. dubna v Pístovicích jsem se účastnil jako rozhodčí. Pavel se umístil ve své kategorii šestý spolu se Zdeňkem Mikuláškem. Většinu cen získali závodníci TOM Bučovice. Na 3 km trati se plnily i úkoly jako stavění stanu, uzlování, hod granátem na cíl, poznávání turistických značek, poznávání kulturních památek, poznávání rostlin, překonání lanové lávky, práce s buzolou, odhad vzdálenosti a znalosti o K. Gottwaldovi.

Co napsaly noviny: "Z činnosti bučovických turistů. BUČOVICE (JM) - Turistický oddíl mládeže (TOM) Bučovice se v sezóně 1980 - 81 může pochlubit pestrou a bohatou činností. Nezaměřuje se pouze na pěší turistiku, ale i na ostatní oblasti. Každý týden v pátek se členové oddílu scházejí na pravidelných schůzkách. Jejich náplň je zaměřena na plnění výchovného systému PO SSM, jakož i na přípravu na branně turistické závody mládeže, jejichž okresní kolo se uskuteční v neděli 26. dubna v Pístovicích. Od září 1980 do dubna letošního roku se zúčastnil TOM Bučovice celkem 14 jednodenních akcí. Mezi ty nejúspěšnější patřil výlet na Pálavu a účast na pochodech v Tišnově, v Ústí nad Orlicí a v Hodoníně. Počátkem února navštívilo 17 členů okresní muzeum a památník Klementa Gottwalda ve Vyškově - Dědicích. V době jarních prázdnin se 35 členů TOM zúčastnilo týdenního pobytu na chatě Suchá Rudná v Jeseníkách. Součástí pobytu byly nejen akce na lyžích, ale i pěší výlety. Zbývající členové TOM se pod vedením cvičitele turistiky Řehůřka zúčastnili 21. března okresního zahájení akce 100 jarních kilometrů. Mezi nejaktivnější členy TOM patří Zdeněk Bašta a Pavel Řehůřek, z žákyň pak Jitka Masařová. Velkým nedostatkem v minulých letech byl malý počet získaných turistických odznaků. V současné době plní 15 členů bronzový odznak turista ČSR a 10 členů III. stupeň zápočtové cesty. Všichni se zapojí do akce 100 JKM a budou usilovat o získání odznaku zdatnosti. Mezi nejbližší akce, kterých se bučovičtí zúčastní, patří dvoudenní zájezd do východních Čech (9. - 10.5.), noční pochod okolím Bučovic (22.5.) a v závěru května pak účast na pochodu Náměšť - Čučice."