SLOVNÍČEK

Turistické názvosloví

 /  / Turistická kronika / 1980 / Slovníček

Dálkový pochod - je sportovně turistická akce, jejíž trasy měří nejméně 50 km. Není to závod. Vítězem se stává každý, kdo ujde určenou vzdálenost v časovém limitu. 100 km za 24 hodin, 50 km za 12 hodin.

Turistický pochod - má trasy kratší než 50 km, platí zde časové limity odvozené z DP, například 25 km za 6 hodin. Jsou určeny především mládeži a rodičům s dětmi.

Přihlášky - přijímají pořadatelé většinou až na startu, u etapových pochodů předem.

Propozice - jsou základní informace pořadatele. Žádají se minimálně 14 dní předem na vyplněných korespondenčních lístcích. Kalendář pochodů vychází tiskem.

Věková omezení - na 100 km dovršení 18 let, na 50 km 15 let, na 25 km 7 let.

Ubytování - poskytuje většina pořadatelů pro vzdálenější účastníky ve vlastních spacích pytlích účastníků.

Orientace - podle mapy, značením turistických cest.

Startovné - platí se na startu na pokrytí nutné režie. Někdy i se slevou pro organizované turisty.

Odměny v cíli - každý účastník, který dojde v časovém limitu do cíle, bývá odměněn. Diplomem, medailí, odznakem nebo upomínkou na pochod. Někdy i nejvzdálenějšího, nejstaršího atd.

Aby bylo jasno!

Dálkový pochod
Dálkový pochod
Turistický pochod
Turistický pochod
Věková omezení a Ubytování
Věková omezení a Ubytování
Orientace, Startovné, Odměny
Orientace, Startovné, Odměny