OTEVÍRANÍ JARA

Turistický pochod v Lednici

 /  / Turistická kronika / 1979 / Otevírání jara

Lednice - 35 km, IV. ročník.

Trasa procházela převážně chráněnou krajinou Pálavských vrchů a přírodními rezervacemi. Vyšli jsme z Mikulova za rozmarného počasí po červené značce na Svatý Kopeček a odtud pod Vysoký roh. Tady jsme po rozbahněném poli sešli na Sedlec a kolem rybníka Nesytu s husí farmou jsme přišli k Hraničnímu zámku u Hlohovce, kde se obloha umoudřila. Belveder, Rendezvous, sv. Hubert a Tři Grácie jsme si postupně prohlédli na cestě z Valtic. Kolem Nového dvora, štěbetajícího Mlýnského rybníka a poslední romantické stavby, Apollonova chrámu, jsme si cestu do cíle v Lednici o nějaký ten kilometr prodloužili. [Diplom]

Celý výlet se nám velmi líbil a řekli jsme si, že příští rok přijdeme opět.

7. dubna 1979.

Co napsaly noviny: "Lednické Otvírání jara. BŘECLAV (ter) - Již po čtvrté pořádá VST OV ČSTV Břeclav ve spolupráci s VST ÚV ČSTV, Čs. rozhlasem Praha a dalšími institucemi v Lednici spartakiádní putování a turistický sraz. Tentokrát v sobotu 7. dubna na počest Mezinárodního roku dítěte a u příležitosti zahájení akcí Československé spartakiády 1980. Zájemci poznají nejkrásnější místa Břeclavska. Vyhodnoceni a odměněni budou mj. nejpočetnější kolektivy PO SSM, ROH, oddíly turistiky, nejvzdálenější a nejstarší účastníci a další jednotlivci a kolektivy. Cíl všech tras je v Lednici, Podivíně, Břeclavi, Valticích, Mikulově a Popicích. Zájemci si mohou vybrat mezi trasami 11, 12, 15, 18, 30, 35 a 50 km. Například chodecký maratón na 50 km bude odstartován před OV SSM v Břeclavi už mezi 3. - 4. hodinou a trasa povede přes Sv. Huberta, Hraniční zámek, Sedlec, Klentnici, Mikulov, Sv. Kopeček a Bulhary do Lednice." [Článek]

Článek Otevírání jara
Článek Otevírání jara
Část článku
Část článku
Část článku
Část článku
Diplom
Diplom