BRANKOVICE

Turistický pochod v Brankovicích

 /  / Turistická kronika / 1979 / Brankovice

II. ročník dálkového pochodu, 25-50 km.

Mamce otrnulo a tak jsme vycházeli z Brankovic ve trojici. Spolu s Pavlem šla 25 km a taťka se vydal na 50. Jak jsme šli:

25 km: Brankovice - Střílky (přes lesík) - Střílecký hrad - Koryčanská nádrž - Cimburk - Vršava (hájovna) - Koryčany - Brankovice (přes lesík). 50 km: Po zříceninu Cimburku společně s 25 km - Studánka U mísy - Kazatelna - hájenka Nová pila - údolí říčky Smraďavky - restaurace Smraďavka - Buchlovice zámek - hrad Buchlov - Buchlov (myslivna) - Buchlovský kámen - Vlčák - Střílky - Brankovice (přes lesík).

Během pochodu nastal velký zlom počasí. Teplota rapidně klesla. Ostrý, studený vítr metal proti nám drobný déšť, který se měnil v liják, před kterým se nedalo nikde schovat. Lesní cesty se změnily v potoky a voda s bahnem tekla odevšad. Promočení do poslední nitky a zmrzlí jsme se sunuli do cíle. Do Brankovic jsme došli po silnici od Střílek. Tu nás čekalo překvapení. Místo teplého čaje stály před námi mísy vychlazeného tvarohu a konve studeného podmáslí (zůstaly netknuté). Celková bilance, mamka si vysloužila resekci dásní, taťka přemoženou nohu. Pavel byl nejmladším účastníkem. [Diplom]

25.8.1979.

Co napsaly noviny: "BRANKOVICE (odp) - Druhého ročníku Brankovické padesátky pořádané oddílem turistiky TJ Brankovice dne 25.8. se zúčastnilo i přes nepříznivé počasí 81 účastníků z celé ČSSR, z toho 21 žen, z 20 turistických oddílů. Nejvíce účastníků bylo z Brna - 13 a Uherského Hradiště - 9. Nejvzdálenějšími účastníky byli ze Sokolova bratři Robert a Jan T. Nejstarším pak byl 69. letý Adolf Š. z TJ Gottwaldov, který zdárně absolvoval trasu 25 kilometrů. Nejmladším byl 9. letý Pavel Ř. ze ZDŠ Bučovice."

Článek Brankovice
Článek Brankovice
Část článku
Část článku
Článek v novinách
Článek v novinách
Diplom
Diplom