VELKÝ KANÁL

Plavba vaporettem po Benátkách

 /  / Reporáže z cest / Benátky 2013 / Velký kanál

Canale Grande, Velký kanál, je hlavní vodní cestou ve tvaru písmene S v Benátkách. Rozděluje město na dvě části. Je dlouhý necelé 4 km, široký mezi 30. a 70. metry a hluboký průměrně 5 m. Velký kanál je někdejším korytem řeky Brenty, protékající pod hladinou mělké laguny k moři. Na různých místech je spojený se sítí menších kanálů. Protože jsou automobily ve velké části Benátek zakázané, představuje Velký kanál s přilehlou soustavou menších kanálů hlavní komunikaci benátské dopravy. V této dopravě převažují vodní autobusy zvané vaporetto a motorové čluny zvané motoscafa. Mezi nimi se proplétají gondoly, oblíbený výletní dopravní prostředek mezi turisty. Gondoliéři je uvádějí do pohybu velkou tyčí. Po kanálech projíždějí i speciální čluny upravené pro policii, hasiče, záchranku, pohřební službu, zásobování aj.

Velký kanál je z obou stran lemovaný paláci, kostely, hotely a dalšími veřejnými budovami v románském, gotickém a renesančním stylu. Přes Velký kanál vedou čtyři mosty. Nejstarší a nejslavnější je most Rialto v polovině kanálu. Navrhl ho v 16. století Antonio da Ponte. Most Accademia byl postavený v polovině 19. století na východním konci kanálu. V roce 1932 byl nahrazený dřevěným mostem. Původně měl být provizorní, ale po vyztužení ocelí zůstal nastálo. Ve stejném roku byl na opačném konci Velkého kanálu postavený most Scalzi, aby usnadnil přístup k městskému nádraží Santa Lucia. V roce 2008 vznikl most Constitution podle návrhu španělského architekta Santiago Calatrava. Leží západně od mostu Scalzi a spojuje vlakové nádraží s autobusovým terminálem a parkovištěm na Piazzale Roma.

Ca' d'Oro
Ca' d'Oro
Ponte di Rialto
Ponte di Rialto
Ca' Rezzonico
Ca' Rezzonico
Palazzo Barbarigo
Palazzo Barbarigo

Benátské paláce jsou neobyčejně krásné. Obzvláště působivé jsou ty, které se nacházejí podél Velkého kanálu. Bohaté benátské rodiny chtěly dát vědět o velikosti svého majetku především prostřednictvím svých domovů. Jen jedna budova se mohla nazývat Palazzo a to Dóžecí palác. Ostatní se nazývaly Casa, zkráceně Ca'. Průčelí benátských paláců je obrácené k vodě. Po cestě na náměstí San Marco jsme proplouvali např. kolem Ca' Pessaro se sídlem muzea moderního umění, Ca' d' Oro s Galerií Franchetti, Ca' Rezzonico s jedním z nejdekadentnějších interiérů, Palazzo Grimani di San Luca se sbírkami antických řeckých a římských artefaktů, Palazzo Grassi, který je jediným benátským neoklasicistním palácem, Palazzo Corner Loredan s velmi krásnými byzantskými oblouky. Proplouvali jsme ale kolem mnoha dalších nádherných paláců.

V době největší benátské slávy byly mezi paláci postavené kostely. Projížděli jsme kolem Chiesa di San Simeon Piccolo s mohutnou měděnou zelenou kopulí a vstupním vestibulem uvozeným širokým schodištěm, impozantního barokního Chiesa di Santa Maria di Nazareth s jednou lodí a bočními kaplemi, Chiesa dei Santi Geremia e Lucia s ostatky svaté Lucie ze Syrakus, Chiesa San Marcuola se dvěma rozměrnými plátny známými jako Poslední večeře a Mytí nohou od Tintoretta, Chiesa di San Stae s krásnou fasádou a mnoha díly renomovaných italských barokních umělců, Chiesa di San Samuele s ostatky Svatého Valentina, Chiesa di San Vidal s koncertním sálem, Chiesa di Santa Maria della Salute z istrijského kamene a marmorina se dvěma kopulemi a dvěma zvony.

Chiesa di San Simeon Piccolo
Chiesa di San Simeon Piccolo
Chiesa di San Geremia
Chiesa di San Geremia
Basilica di Santa Maria della Salute
Basilica di Santa Maria della Salute
Gondola
Gondola

K neodmyslitelným symbolům Benátek patří gondoly. Stejně jako za starých časů pluje mnoho těchto ikonických černých lodí i po Velkém kanálu. Mají ploché dno a jsou poháněné jedním veslem. Ve své železné přídi nesou symbol města, jakýsi hřeben, který gondolu vyvažuje. Jeho tvar S představuje tvar Velkého kanálu. Šest dopředu směřujících zubů odpovídá šesti benátským obvodům. Zub obrácený dovnitř představuje ostrov Giudecca. Oblouk nad posledním zubem představuje most Rialto. Zakřivený horní konec symbolizuje dóžecí klobouk. Gondola se staví v loděnicích zvaných squero z osmi různých typů dřeva a její stavba trvá přibližně rok. V současné době je aktivních jen pět těchto loděnic. Gondoly řídí licencovaní gondoliéři. Jízda na gondole patří k nejlepším zážitkům v Benátkách.

Fotogalerie: Velký kanál směr San Marco, Velký kanál směr Piazzale Roma, Benátské lodě