NYMBURK

středočeské město s hradbami

 /  / Tipy na výlety / Česko / Středočeský kraj / Nymburk

Poloha: Česko, Středočeský kraj, okres Nymburk [mapa]
Zajímavá místa v okolí: Kersko, Kuncberk, Loučeň, Mcely, Písečný přesyp, Poděbrady, Přerov nad Labem
Odkazy: Nymburk, Sportovní centrum

Přemysl Otakar II. založil ve druhé polovině 13. století město, které se stalo ve středověku jedním z nejvýznamnějších měst v zemi. Město bylo důležitou oporou českého království, chránilo jeho hlavní město - Prahu. Královským městem Nymburk protéká řeka Labe a už od pradávna byl na ní vyhlášený brod. Během třicetileté války byl Nymburk vypálen a zničen. Až když byla v roce 1870 do města zavedena železnice, začalo město opět vzkvétat. Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Nejvýznamnějšími památkami jsou městské hradby, chrám sv. Jiljí, kaple sv. Jana Nepomuckého, renesanční radnice, Turecká věž, morový sloup, hydroelektrárna s plavební komorou a další. Nejvýznamnější osobností města byl Bohumil Hrabal, který prožil své dětství ve zdejším pivovaru. V místním Vlastivědnému muzeu je mu věnovaná stálá expozice. Nymburk je také městem sportu. Sportovní centrum na Ostrově se stalo hlavním místem pro přípravu sportovních reprezentací České republiky.

Kamenný most
Kamenný most
Ostrov
Ostrov
Labe
Labe
Vodní elektrárna
Vodní elektrárna
Nymburk
Nymburk
Městské hradby
Městské hradby
Stará rybárna
Stará rybárna
Kostel Sv. Jiljí
Kostel Sv. Jiljí

Tip na výlet: Z parkoviště u ulice Pod Eliškou přejděte po lávce Labe. Naskytnou se vám pohledy na Kamenný most. Zahněte doleva na ulici Na Ostrově, která vás dovede k hotelu Ostrov (tady si můžete udělat malou procházku po parku). Vydejte se doleva po žluté turistické značce přes plavební komoru a vodní elektrárnu k zátoce. Tady je nádherný výhled na panorama Nymburku. Po ulici Na Přístavě dojdete k městským hradbám. Za Starou rybárnou zahněte doprava ke kostelu sv. Jiljí. Ulice Kostelní vás dovede na náměstí Přemyslovců s radnicí a morovým sloupem. Sejděte dolů směrem k řece a zahněte doleva na ulici Na Přístavě. Budete míjet Tureckou věž a Šafaříkův mlýn. Po cyklostezce podél Labe a pod Kamenným mostem se vraťte zpět k parkovišti.