HOLÁSECKÁ JEZERA

jedenáct jezer v přírodní památce

 /  / Tipy na výlety / Česko / Jihomoravský kraj / Holásecká jezera

Poloha: Česko, Jihomoravský kraj, okres Brno - venkov [mapa]
Zajímavá místa v okolí: Biotop Chrlice, Černovický hájek, Přírodní park Bobrava, Rozhledna Komec, Zábavní park Olympia, Zámek Brněnské Ivanovice.
Odkazy: Holásky

Holásecká jezera byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1987. Jedná se o soustavu průtočných rybníků na malém náhonu s minimálním průtokem vody. Jezery protéká Černovický potok. Jezera se jmenují Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Opleta, Kocábka, Lávka a Mateční. Před Kašpárkovým jezerem, už mimo přírodní památku, se nachází Balbínův pramen. Kocábka a Lávka jsou s největší pravděpodobností pozůstatky starého říčního meandru řeky Svitavy. Největší jezero Opleta vzniklo v roce 1974 uměle. Kolem jezer se nachází 36 druhů stromů, 13 druhů keřů a 3 druhy lián. Jsou to např. jilmy, javory, topoly, olše, břízy, habry, svídy, lísky, hlohy, ořešáky, duby, slivoně, trnky, jabloně, smrky, borovice, vrby, lípy, šeříky, ostružiníky, kaliny, břečťany, netýkavka, zlatobýl, chmel, rákos, bez atd. V jezerech se prohánějí kapři, cejni, líni, okouni, štiky a další ryby. Typické zvuky vydávají ropuchy, skokani a rosničky. Hnízdí tady bukáček, moudivláček, rákosník, krutihlav, lejsek, slavík, strakapoud, žluna. K vidění je i bobr. Z hmyzu se zde nacházejí vážky, komáři a vodoměrky. Na začátku 20. století se v blízkosti nacházela ledárna, která zásobovala brněnské řezníky a pivovarníky ledem z jezer.

Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera
Holásecká jezera

Tip na výlet: Autobusem se dopravte k Zábavnímu parku Olympia. Projděte parkovou dráhou k soutoku řek Svratky a Svitavy. Vydejte se po cyklostezce podél Svitavy a po chvíli podejděte po pravé straně dálnici. Kolem stromořadí dojdete k zalesněné přírodní památce Holásecká jezera. Po cyklostezce projděte lesíkem na jeho konec, kde přejděte vlevo k jezeru Opleta. Pěšinka vede po jeho pravém břehu. Vpravo budete míjet jezera Lávka a Kocábka. Pěšinka vás dovede ke Strakovu a Plaveckému jezeru, mezi kterými projděte a odbočte doprava. Budete míjet Plavecké, Ledárenské, Roučkovo, Knuníčkovo jezero a jezero Typfl. Mezi jezerem Typfl a Kašpárkovým jezerem přejděte na druhou stranu a po cestě podél zahrádkářské kolonie dojděte na Kaštanovou ulici. Vpravo jsou zastávky autobusů, které Vás zavezou zpět do centra.