Úvod / Komentáře VELIKONOCE 

Rok co rok vyrážejí na velikonoční pondělí chlapci do ulic se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují a za to dostávají malovaná vajíčka, sladkosti, drobné peníze apod. Velikonoce nejsou jen velikonoční pondělí a pomlázka, Velikonoce to jsou svátky s bohatou a starou tradicí, jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve.

Velikonoční týden je poslední týden čtyřicetidenního půstu před velikonocemi. Nazývá se svatý, veliký nebo pašijový. Velikonoce jsou spojeny podle křesťanů s památkou umučení a vzkříšení Krista. Slavily se však již v době předkřesťanské. Pravděpodobně navazovaly na Pesach - židovský svátek uctívající památku Židů z egyptského zajetí a později také oslavovaly příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací.

Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem a měsícem. Křesťané se snažili od počátku oddělit velikonoce od židovského svátku pesach. Spory o datum vedli mezi sebou Alexandrie a Řím. Koncem šestého století se začal používat obecný způsob výpočtu data Velikonoc. Velikonoce se slaví v neděli po prvním jarním úplňku. Tento způsob se nazývá Alexandrijský a stanovená neděle může být v rozmezí od 22.března do 25.dubna.

Jednotlivé dny velikonočního týdne mají svůj název: Sazometná středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční, Velikonoční pondělí. Ke každému dni se váže několik pověstí a každý den má rovněž své zvyky.

Velikonoční recepty najdete v našem Velikonočním speciálu nebo v rubrice Vaříme.
Více informací o Velikonocích najdete na http://www.marvelcreations.com/easter.html

11. dubna 2001 (21:54)