Úvod / Komentáře SVATÝ VALENTÝN 

Zdá se, že oslavy svatého Valentýna u nás zatím příliš nezdomácněly. Slaví ho především dospívající, které to "naučila" zejména populární periodika, a pak ti, kteří strávili delší dobu v některé ze zemí, kde tento svátek má dlouhou tradici. Historie oslav svátku svatého Valentýna přitom pochází ze dvou zdrojů - jak z pohanské, tak i z křesťanské tradice.

Na polovinu února totiž kdysi připadal starověký římský festival, pohanské slavnosti nazývané "Lupercalia", které oslavovaly přírodu, lásku a plodnost. V tyto dny se konala se celodenní opulentní hostina - lidé ovšem ale nejen hodovali, ale také si mohli losovat své partnery a oddávat se dvoření (a snad i volné lásce). Křesťanská tradice ovšem tento "necudný" svátek překryla mnohem cudnějším příběhem. V jejím podání valentýnské slavnosti oslavují mučedníka Valentýna, který pomáhal zamilovaným. Podle legendy ve 2. století našeho letopočtu římský císař Claudius II. zakázal sňatky a zasnoubení, protože tak chtěl zvýšit počet vojáků přicházejících do jeho armády. Ale křesťanský kněz Valentýn císařský výnos nerespektoval a tajně i nadále oddával. Nakonec byl uvězněn a 14. února roku 270 se konala jeho poprava. Legenda ještě uvádí, že před popravou stihl napsal milostný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valentýnské přání.

Pohanská rovina únorových bakchanálií se spojuje s pověstí o mučedníku Valentýnovi někdy v průběhu 14. století. Tehdy se 14. únor začíná slavit jako svátek zamilovaných. Způsob oslavy se historicky proměňoval - ve 14. století se slavilo velkou hostinou, pořádanou pro své milované (což zahrnovalo i rodinu), a už v 16. století se objevují první valentýnské dárky a přáníčka. Již tehdy se malé kartičky dávaly anonymně, jako je tomu i dnes. V polovině 18. století se v anglosaském světě zvyk dávat si malé dárky nebo přáníčka jako důkaz lásky rozšířil do všech společenských vrstev. V 19. století pak byly původní malé kartičky nahrazeny mnohem většími měděnými deskami, ručně pomalovanými a často vytvarovanými do tvaru srdce. Později je nahradily dřevořezy, rytiny a litografie. Masová výroba papírových valentýnek začíná již ve 40. letech 19. století.

Dnes patří Valentýn mezi nejrozšířenější svátky na celém světě. Dárky jsou všude poměrně jednotné - nejen zamilovaní, ale třeba i rodiče dětem dávají sladkosti (hlavně čokoládové bonbóny), květiny, šperky a samozřejmě přáníčka. Těch se na světě k Valentýnu každoročně pošle něco přes miliardu.

11. února 2002 (20:14)