Úvod / Komentáře MĚNOVÁ REFORMA 1953 

Probuzení do posledního květnového dne bylo pro občany Československa zvlášť kruté. Vyhlášení měnové reformy pro ně znamenalo znehodnocení často i celoživotních úspor. Komunistický režim reformu trhu a měny tajně připravoval již od poloviny roku 1952 za pomoci Sovětského svazu a vyhlásil ji na základě pouze dva dny starého zákona č. 41/1953 Sb. Chtěl tak řešit hrozivě narůstající problémy váznoucího zásobování.

Jedinec si mohl v hotovosti vyměnit nejvýše 300 korun v poměru 5:1. Veškerou další hotovost banky vyměňovaly v poměru 50:1. Vklady do výše 5000 korun se přepočítávaly v poměru 5:1, zbytek do deseti tisíc v poměru 6,25:1. Další vklady do dvaceti tisíc se měnily v poměru 10:1 a do padesáti tisíc v poměru 25:1. Vklady nad padesát tisíc byly znehodnoceny poměrem 30:1. Peníze uložené po 15. květnu se přepočítávaly v poměru 50:1. Bez náhrady byly zlikvidovány všechny pojistky, včetně životních, státní dluhopisy a ostatní cenné papíry. Současně byl zrušen přídělový lístkový systém prodeje potravin a průmyslového zboží a zavedeny nové maloobchodní ceny. Mzdy, platy a důchody se přepočítávaly v poměru 5:1.

Znehodnocení vkladů, podstatně vyšší nové ceny a celkové zvýšení životních nákladů natolik zhoršily už tak obtížnou ekonomickou situaci většiny obyvatel, že řada postižených se neobávala otevřeně vyjádřit svoji nespokojenost. Organizovaly se stávky, demonstrace, rezoluce, šířily se letáky. Někteří členové komunistické strany vraceli na protest legitimace. Rozsahem největší akcí s nejostřejším průběhem byl protest v Plzni, který přerostl v protivládní demonstraci. Ta však byla tvrdě potlačena a následovala perzekuční opatření, z nichž k mírnějším patřily pracovní diskriminace, vyhazování z práce, nucené vystěhovávání rodin z Plzně do pohraničí. Úřady zatkly a uvěznily 472 lidí. Vystoupení demonstrantů 1.června 1953 v Plzni a v dalších místech bylo od února 1948 prvním vyjádřením nesouhlasu v širším měřítku s politikou komunistického režimu v celém východním bloku a dnes se řadí v českých poválečných dějinách na čestné místo.

31. května 2003 (21:20)

Point  18.12.2005, 16:49.
Na Vaše stránky jsem se dostal náhodou po zadání "měnová reforma". Nejdříve k ní: postrádám v článku datum, kdy byla vyhlášena (den předtím prezident v projevu uklidňoval obyvatele, jak je naše měna pevná - pamatuji, prezidentem Novotným nebo Gottwaldem?) a od kterého dne platila. Já se domnívám, že oznámena a vyhlášena byla 30.5.1953 a platila hned od 31.5.1953. Můžete mi, prosím, poslat upřesnění na moji mailovou adresu? Byl bych Vám nesmírně vděčný. Předem moc děkuji, Pavel MUSIL. A nyní k Vašim stránkám: prohlédl jsem si pochvalná hodnocení a vím, že chvály není nikdy dost, proto i já se připojuji s pochvalou a jsem rád, že Vaše stránky jsou určeny i nám, obyčejným starším lidem, začínajícím na internetu a odrazovaným anglickými texty. Věřím, že se na Vašich stránkách budu orientovat spolehlivě, zvláště na těch inovovaných, o kterých jsem v textu zahlédl zmínku. Přeji Vám hezké vánoce, do Nového roku hlavně zdraví a síly, také na vylepšování Vašich stránek. S pozdravem P.M.
Řehůřkovi: Dobrý den, děkujeme za Váš ohlas. K Vašim dotazům: bohužel (nebo spíše bohudík) nemůžeme čerpat z vlastních zkušeností, tudíž jsme odkázáni na zdroje. Rozhlasem byla vyhlášena reforma 30.5.1953 v 18:00 hodin, 31.5.1953 proběhla a od 1.6.1953 byly jedinými zákonnými penězi bankovky po 100, 50, 25 a 10 korunách, státovky po 5, 3 a 1 koruně a mince po 25, 10, 5, 3 a 1 haléři. Prezidentem byl Antonín Zápotocký (od 21.3.1953).