Úvod / Komentáře REAKCE NA ČLÁNEK VE VYŠKOVSKÝCH NOVINÁCH Č. 14 

V pátek, 5. dubna 2002, vyšel ve Vyškovských novinách č. 14 na 3. straně článek "Rousínovsko má své webové stránky". Vzhledem k tomu, že článek obsahuje citace, které jsem nikdy nevyslovil, rozhodl jsem se na něj reagovat.

V březnu mě oslovila redaktorka Vyškovských novin, zda by se mnou mohla udělat rozhovor o našich rodinných stránkách www.volny.cz/rehureks. Samozřejmě jsem souhlasil. Hodinu jsme si povídali o těchto stránkách a okrajově jsme se dotkli i mé další aktivity - stránek www.volny.cz/rousinovsko. Trval jsem však na tom, že dostanu článek ke schválení dříve, než vyjde v novinách. Tak se také stalo a beze změn vyšel ve třináctém čísle Vyškovských novin (podrobnější informace najdete zde). Na dalším článku, který by obsahoval informace z našeho rozhovoru, jsme se nedohodli. Hned v dalším čísle však vyšel výše zmíněný článek, který se nezakládá na pravdivých informacích.

"Nabízel jsem na rousínovském městském úřadě, že jim zdarma vytvořím oficiální stránky města. Bohužel jsem nepochodil." Tato citace je zkreslená. Městskému úřadu jsem nabízel spolupráci spočívající v pravidelném zveřejňování oficiálních informací města na stránkách www.volny.cz/rousinovsko a v případě zájmu prohlásit tyto stránky za oficiální a převést je na doménu městského úřadu rousinovsko.cz. Tuto nabídku město skutečně nepřijalo. Zdarma jsem tak nabídl městu dílo v pracovní náročnosti několika stovek tisíc korun. Je to však svobodné rozhodnutí městského úřadu. Určitě najdou jiné řešení, jak za peníze daňových poplatníků naplní podmínky zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších novelizací, o zveřejňování informací (§5, odst. 1 a 2).

"To, že Město Rousínov poté vytvořilo webové stránky, na kterých se objevily oskenované pohlednice, pro mě bylo zklamáním." Tato citace je zcela nepravdivá. Nikdy jsem toto nevyslovil a nikdy jsem v tomto duchu nic neřekl. Pokud je mi známo, město Rousínov neprovozuje žádné stránky, jeho doména rousinovsko.cz funguje pouze pro zasílání e-mailů, www.rousinovsko.cz není na serveru Českého Telecomu (IOL) řadu let aktivované. Pouze jsem naznačil, že na Internetu existují další soukromé stránky o Rousínovu (www.rcity.zde.cz), které obsahují obrázky města oskenované v hrubém rastru z pohlednice města, několik soukromých informací a dva roky staré oficiální informace města. Tyto stránky byly umístěné na internetu dávno před mými. Jejich existence byla také jedním z mnoha důvodů, proč jsem se rozhodl vytvořit vlastní prezentaci rousínovského regionu, s použitím vlastních fotografií v digitální kvalitě a v decentnějším a oficiálnějším pojetí celého image stránek.

Na základě výše uvedených skutečností žádám redakci Vyškovských novin o zveřejnění tiskové opravy na stejném místě, kde původní článek vyšel. Nepravdivé a zkreslené informace poškodily nejen mě, autora stránek www.volny.cz/rousinovsko, ale i město Rousínov.

7. dubna 2002 (20:23)