Úvod / Komentáře BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ U SLAVKOVA 

2. prosince 1805 se střetla vojska ruského cara Alexandra I. a německého císaře Františka I. s armádou francouzského císaře Napoleona I. Po celodenní bitvě se Napoleon dočkal svého nejslavnějšího vítězství. Spojenecká vojska byla naprosto poražena a třetí protifrancouzská koalice z roku 1804 byla zrušena.

Koncem roku 1804 uzavřela Anglie s Ruskem spojeneckou smlouvu proti Francii, ke které se později připojilo Rakousko. V září 1805 vstoupila rakouská armáda do Bavorska, které bylo spojencem Francie. Bavorská armáda se stáhla a připojila se k Francouzům. Napoleon stáhl svou armádu z připravované invaze do Anglie. V Bavorsku porazil rakouského generála Macka, z jehož armády se jen nepatrné zbytky spojily na bavorsko-rakouských hranicích s vojskem ruského generála Kutuzova. Spojenecká vojska ustupovala přes Vídeň do Olomouce, kde se spojila s ruskými vojsky táhnoucími ze Slezska. Po Vídni obsadil Napoleon i Brno a postupoval směrem na Olomouc. Spojenecká vojska nečekala na další posily rakouského arcivévody Karla a rozhodla se vytáhnout k Brnu a svést s Napoleonem rozhodující bitvu. Francouzská vojska před nimi po menších srážkách pomalu ustupovala a počátkem prosince 1805 se oba protivníci zastavili v prostoru mezi Brnem a Slavkovem.

Vojska generála Kutuzova čítající 90 tisíc mužů zaujala postavení táhnoucí se od Telnice přes pratecký kopec až za silnici vedoucí z Brna do Olomouce. Napoleonova vojska obsadila území od Telnice přes Sokolnice a Jiříkovice až po Tvarožnou. Kopec Padělek byl opevněn a opatřen četným dělostřelectvem. K prvním srážkám došlo už ráno 2. prosince, kdy vojska generála Kienmayera vytlačila protivníka z Telnice. Francouzi však pozice získali zpět a o ves se rozpoutal boj, který rozhodl až příchod ruských posil. Boje pokračovaly i ve středu bitevního pole. Ruská vojska sestoupila z prateckého kopce a zaútočila na Francouze v Sokolnicích. Podél olomoucké silnice pak zaútočil na severu generál Bagration proti Tvarožné, kterou na krátko dobyl.

Zatímco spojenecká vojska vysílal do bitvy další a další oddíly, jádro Napoleonových sil , skryté mlhou v údolí u Jiříkovic, dosud vyčkávalo. Francouzské oddíly v Telnici a Sokolnicích vylákaly co nejvíce protivníkových sil z prateckého kopce. V té chvíli zaútočil maršál Soult proti kopci a po urputném boji pratecký kopec dobyl. Tato skutečnost měla rozhodující vliv na osud bitvy. Spojenecká vojska ustupovala ke Slavkovu, zatímco jejich spolubojovníci u Telnice a Sokolnic neměli ponětí o vývoji situace. Rusové dobyli Sokolnice, což bylo jejich poslední vítězství. Z týlu se už na ně začaly valit francouzské oddíly. Spojenecká vojska chaoticky ustupovala po hodonínské silnici k uherským hranicím. Jedině generál Bagration vyvedl své vojáky z bitvy organizovaně. Navíc předstíraným ústupem k Vyškovu zmátl Napoleona, jenž nařídil pronásledovat poražené tímto směrem. Spojenecká armáda přišla v bitvě o 13 tisíc mužů a dalších 12 tisíc jich bylo zajato. Francouzi přišli o 9 tisíc mužů.

1. prosince 2002 (08:41)