Úvod / Komentáře MIMOSA NA OBĚŽNÉ DRÁZE 

30. června 2003 v 17:02 hodin středoevropského letního času se dostala na oběžnou dráhu česká družice Mimosa. Vynesla ji tam ruská nosná raketa Rokot, která odstartovala z kosmodromu Pleseck. Společně s naší družicí vypustila dalších osm družic, které vyslaly USA, Kanada, Dánsko, Japonsko a Rusko. Družice Mimosa bude řízena z pozemní stanice v Panské Vsi v severních Čechách.

Název Mimosa znamená zkratku anglických slov Microaccelerometric Measurements of Satelite Accelerations (mikroakcelerometrická měření zrychlení satelitu). Malou vědeckou družici pro Astronomický ústav AV ČR vyrobila česká firma Space Devices. Na palubě nese Mimosa citlivý mikroakcelerometr MAC určený k měření negravitačních sil (odpor atmosféry, tlak přímého a odraženého slunečního záření, tepelné záření Země). Hlavním cílem projektu je studovat na základě naměřených akcelerometrických dat hustotu vyšší atmosféry a její variace. Odpor atmosféry má velký vliv na kosmické aparáty v nižších oběžných drahách a způsobuje, že tyto objekty postupně ztrácejí rychlost až nakonec shoří ve vyšších vrstvách atmosféry (jako například Sputnik, Skylab, Mir).

5. července 2003 (20:30)