Úvod / Komentáře ČERNOBYL - TRAGÉDIE, KTERÁ NEKONČÍ 

V sobotu 26. dubna 1986 v 1:23 hodin došlo na čtvrtém bloku Jaderné elektrárny Černobyl k výbuchu, který zničil reaktor a způsobil rozsáhlý únik radioaktivních látek do širokého okolí. Bezprostředně během havárie zemřelo 15 hasičů. Desetitisíce lidí zemřely na pozdější následky. Více než 35 miliónů osob obdrželo podstatnou dávku radiace napříč Evropou. Počet obětí se dodnes neustále zvyšuje. Na Ukrajině bylo zamořeno přes pět miliónů hektarů půdy, v oblasti známé jako obilnice Sovětského svazu. Černobylská katastrofa je ekvivalentem 500-ti násobku atomové bomby, shozené na Hirošimu roku 1945.

Elektrárna se skládá ze čtyř bloků. První dva byly postaveny v letech 1970 a 1977, výstavba bloků 3 a 4 byla dokončena v prosinci 1983. V době havárie byly ve výstavbě ještě další dva bloky. Podle plánů musel být spuštěn čtvrtý blok do konce roku 1983, proto ředitel Brjuchanov podepsal 31. prosince dokument o úspěšném provedení všech testů, i když to nebyla pravda. Právě jeden z těchto testů se stal příčinou katastrofy - test nouzového fungování turbíny.

Test měl proběhnout 25. dubna 1986 po 13. hodině. S testem byla obeznámena ranní směna. S blížícími se svátky 1. máje potřebovaly továrny dohnat plány, z toho důvodu byl test na poslední chvíli odložen přibližně o deset hodin. V této chvíli už obsluha nechala v rozporu s předpisy odpojen systém nouzového chlazení reaktoru. Po 23. hodině začaly opět přípravy na test. Méně zkušení operátoři noční směny se dopustili řady závažných chyb, které spolu s existečně závažnými nedostatky v konstrukci reaktoru vedly ke ztrátě kontroly nad nestabilním zařízením.

Test začal v 26. dubna v 1:23 hodin. Operatoři vypli nouzový systém, aby zabránili havarijnímu odstavení reaktoru. Pak uzavřeli přívod páry do turbíny. Tím vzrostla teplota a tlak chladící vody. Výkon reaktoru začal prudce růst až na 100-násobek maximálního projektového výkonu. To nevydržely palivové články a praskly, jejich úlomky spadly do chladící vody, která se přeměnila v páru. Výbuch páry zvedl tisícitunové víko reaktoru. Nastala první exploze. Z reaktoru začala unikat radioaktivita a dovnitř začal vnikat vzduch. Začal hořet grafit. Kov palivových trubek začal reagovat s vodou. Vzniklý vodík způsobil druhou explozi.

Svět se dozvěděl o katastrofě až v pondělí 28. dubna krátce po 8. hodině večer prostřednictvím krátké tiskové zprávy TASSu. Až koncem listopadu 1986 byl dokončen železobetonový sarkofág. Ten utěsnil reaktor tak, že veškeré úniky radioaktivity do okolí konečně ustaly. Jeho stavba spotřebovala 7 tisíc tun oceli a 410 tisíc kubíků betonu. Na nátlak zemí západní Evropy a díky tučné finanční podpoře byl 15. prosince 2000 definitivně odstaven poslední reaktor Jaderné elektrárny Černobyl. Rozebrání elektrárny bude stát několikanásobně více než její výstavba.

Více informací o JE Černobyl najdete na www.chernobyl.com.ua

22. dubna 2001 (21:00)