Úvod / Komentáře PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Každý ví, že se 30. dubna pálí čarodějnice. Většina lidí si však myslí, že pálení čarodějnic má souvislost se středověkým upalováním čarodějnic. Ve středověku se z nepříliš častého pronásledování čarodějů a čarodějnic zrodil a zformoval masový "hon na čarodějnice", který se začal uplatňovat až ke konci středověku. Čarodějnictvím byli obviňováni převážně mastičkáři a báby kořenářky, kteří léčili pomocí bylinek, což někteří lidé považovali za zázraky a kouzla.

Ve skutečnosti má pálení čarodějnic něco společného se starodávnými příběhy a bajkami. V těchto bájích se říká, že noc Filipojakubská, tj. z 30. dubna na 1. května je kouzelná. V Německu se o této noci vypráví jako o pověstné reji čarodějnic. I Češi věřili, že báby čarodějnice tropí zvláště tuto noc své čáry a kouzla. O samotném pálení čarodějnic před prvním májem není v české minulosti dokladu a proto se domníváme, že tento zvyk k nám přišel asi z Německa. Je rovněž možné, že pálení čarodějnic vzešlo z pálení Svatojánských ohňů. Přesto je tento zvyk velmi starý, který možná vznikl už v pohanských dobách.

Tento zvyk se dochoval až do dneška, přestože ho zvlášť v tomto století začali zakazovat, neboť bylo nařízeno, aby se netrpělo pověrečné pálení ohňů "aby se s tím čarodějnice zahnaly". Ani v době vlády komunistů to tyto ohně neměly lehké. Byly přejmenovány na "Vatry míru" a byly přesunuty na 5. května. Až zase v posledním desetiletí se tento zvyk vrátil snad do všech měst a vesnic, kde rok co rok pálí své čarodějnice.

30. dubna 2001 (20:25)