PRACHOVSKÉ SKÁLY MAJÍ SVÉ KOUZLO I V ZIMĚ

pískovcové skalní město

 /  / Cestovatelův blog / Česko / Prachovské skály mají své kouzlo i v zimě

Napsal: Pavel Řehůřek
Zveřejněno: 6.1.2019, 17:15
Aktualizace: 6.1.2019, 17:15

Prachovské skály nedaleko Jičína jsou jednou z nejznámějších skalních oblastí v České republice. Jejich základ tvoří pískovcové skalní město se štíhlými skalními věžemi a pilíři, mezi kterými se proplétají v těsných a hlubokých roklích úzké cestičky se strmými kamennými schůdky. Ty končí často u něketré z vyhlídek, ze kterých je rozhled na skalní útvary, ale i do vzdálenějšího okolí. V roce 1933 byly Prachovské skály vyhlášeny přírodní rezervací a v roce 2002 byly připojeny k Chráněné krajinné oblasti Český ráj. V polovině 13. století se staly Prachovské skály součástí velišského královského panství. Od poloviny 14. století se staly postupně majetkem významných šlechtických rodů. V roce 1637 získal velišské panství i s Prachovskými skalami Jindřich Schlik. Schlikové vlastnili Prachovské skály až do roku 1948, kdy byl jejich majetek vyvlastněn a navrácen v restitucích až v roce 1993. Od roku 2000 provozují turistickou oblast Prachovských skal.

V sezóně, která probíhá od dubna do října, projde skalním městem kolem 300 tisíc návštěvníků. Otevřeno je celoročně. Základní vstupné je 70,- Kč, snížené vstupné je 40,- Kč, rodinné vstupné (2+2) je 180,- Kč a parkovné je 80,- Kč. Své kouzlo mají Prachovské skály i v zimě. Samozřejmě pokud nejsou cesty zapadlé sněhem. Parkoviště jsou prázdná, ve skalním městě narazíte sem tam na nějakého turistu. Vyhlídky jsou stejně úchvatné jako v sezóně. Neplatí se vstupné ani parkovné, ale nefungují také žádné služby. Při pohybu po stezkách a schodech je třeba dbát zvýšené opatrnosti. K dispozici jsou dva turistické okruhy. Malý okruh dlouhý 1,5 km je značený žlutou značkou a představuje základní seznámení s dominantami Prachovských skal. Velký okruh dlouhý 3,5 km je značený zelenou značkou a provádí návštěvníka celým skalním městem. Okruhy jsou popsané na oficiálních stránkách prachovskeskaly.com.

Turistická chata
Turistická chata
Skalní město
Skalní město
Císařská chodba
Císařská chodba
Císařská chodba
Císařská chodba
Všetečkova vyhlídka
Všetečkova vyhlídka
Myší díra
Myší díra
Pohled z vyhlídky Českého ráje
Pohled z vyhlídky Českého ráje
Skalní město
Skalní město

Náš tip na individuální velkou prohlídkovou trasu: Zaparkujte u turistické chaty. Odtud jděte po žluté značce do centra skalního města k rozcestí Zadní Točenice. Pokračujte po žluté značce Císařskou chodbou. Tato rokle nese název po císaři Františku I., který tudy byl nesen v roce 1804 během návštěvy Jičína. Od rozcestí Nad Císařskou chodbou pokračujte po zelené značce na Hlaholskou vyhlídku (460 m), která je nejvýše položenou vyhlídkou Prachovských skal. Sejděte k rozcestí U Hlaholské vyhlídky. Odtud jděte už jen po zelené značce přes Rumcajsovu vyhlídku, Hakenovu vyhlídku, Všetečkovu vyhlídku a Šlikovu vyhlídku zpět k rozcestí Zadní Točenice. Odtud vystoupejte Myší dírou po žluté značce k rozcestí U vyhlídky Českého ráje a k této vyhlídce si zajděte. Je z ní pohled na nejznámější skalní útvary Madonu a Prachovskou jehlu a také na hrad Trosky. Vrattě se zpět k rozcestí a po žluté značce přejděte k rozcestí U buku. Odtud si po zelené značce zajděte na vyhlídku Míru, která poskytuje jeden z nejlepších rozhledů na skalní město. Vraťte se zpět k rozcestí U buku a po zelené značce se vydejte na Šikmou věž k Vítkově vyhlídce. Skalní roklí Fortna dojdete k rozcestí Nad Fortnou a dále po zelené značce k Pechově vyhlídce. Odtud vás zelená značka dovede zpět k turistické chatě. Trasa je dlouhá přibližně 4 km.