Úvod / Cestujeme / Tipy na výlety v Jihomoravském kraji RAKOVECKÉ ÚDOLÍ 

Rakovecké údolí je jedním z nejkrásnějších údolí v Drahanské vrchovině. Údolí vzniklo jako příkopová propadlina. Je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím na středním toku Rakovce a přirozeně sousedícím územím. V údolí se nacházejí dlouhé výhledy přes louky kolem meandrujícího toku Rakovce. V jeho chladné, čisté a kyslíkem bohaté vodě našla domov zvláštní živočišná společenstva. Nejpočetnější živočišnou skupinou tohoto prostředí tvoří bezobratlí (červi, mlži, korýši a vodní larvy hmyzu), kteří se udržují většinou na kamenitém dně pomocí různých příchytných ústrojí. Z ryb se v potoce prohání pstruh obecný a plevelná rybka vranka obecná. Z ptáků se vyskytuje ledňáček říční, skorec vodní, loví zde i vzácný čáp černý. Významnou rostlinou je mech pramenička. Z dalších rostlin zde najdeme sasanku hajní, plicník tmavý, jaterník podléšku, prvosenku vyšší, lýkovec obecný, podběl lékařský, lilii zlatohlavou, bažanku vytrvalou, vrbinu penízkovou, netýkavku nedůtklivou a především bleduli jarní, která se na Vyškovsku vyskytuje pouzde zde v hojných lánech. Z šelem našly v Rakoveckém údolí domov kuna lesní, jezevec lesní a liška obecná, z denních dravců káně a krahujec obecný, z nočních sýček obecný, kalous ušatý a puštík obecný. Spárkatou zvěř zastupuje prase divoké, muflon a jelen evropský. Údolí Rakovce je zlomové údolí prvohorního stáří. Vyskytují se v něm pouze usazené horniny, z nichž nejčastější jsou slepence. Valouny v nich jsou ze žuly, ruly, granulitu a jiných hornin z oblasti Českomoravské vrchoviny, které byly snášeny tekoucími vodami do mělkého moře.

Poloha: Česká republika, Jihomoravský kraj, okres Vyškov [mapa]
Zajímavá místa v okolí: Křtiny, Jedovnice, Luleč, Olšany, Pístovice, Račice, Ruprechtov, Vyškov
Tip na výlet: Projděte si Naučnou stezku Rakovec - vede kolem potoka Rakovec, obsahuje 10 tabulí, informujících o historii území, geologických podmínkách, floře a fauně. Stezka začíná asi 2 km od konce Račic směrem na Ruprechtov, u pomníčku Jermak.

foto foto foto foto
foto foto foto foto
foto foto foto foto