Úvod / Kronika

PUTOVÁNÍ ZA TŘEBOVSKÝM KOHOUTEM  

naše turistická historie  

Česká Třebová, III. ročník dálkového pochodu, 25 km. Pro každého, kdo má veselou mysl, rád přírodu a chuť se porvat s kilometry, připravili pořadatelé u tělocvičny Na skále tuto trasu: Suchá, Svinná, Strakov, Říhova chata, kolem Semanína, chata M. Švabinského, Hory a v cíli diplom s medailí. Počasí pěkné, došli jsme za 4,45 hodiny.

20. května 1979.