Úvod / Kronika

ORLICKÉ KILOMETRY  

naše turistická historie  

XV. ročník dálkového pochodu, Mladkov, 25 km

"Ve východních končinách a severovýchodě našeho království přirozenou hradbou jsou Orlické hory. Neprávem však na pomezné ty končiny u nás se zapomínalo. Nevynikajíc sice hor svých ohromností, ale s temen jejich jsou daleké a krásné výhledy a pohledy k nám do Čech, do Moravy i do končin slezských - a půvabných horských krajin, utěšených i divokých, není tam poskrovnu. Všechen ten kraj pak je tím půvabnější, poněvadž je rázu zachovalejšího, a proto příteli nerušené, nestrojené přírody a milovníku krásy krajinné tím vítanější."

Alois Jirásek, Hory Orlické, 1888.

Přestože po výstupu na Adam jsme zbloudili a přišli znovu do Mladkova, vrátili jsme se na správnou cestu a pokračovali dále. Při výstupu na Boudu drobně pršelo ale zůstaly v nás jen dobré vzpomínky.

7.7.1979.