Úvod / Reportáže / Sicílie 2006

SYRAKUSY  

Syrakusy v našich vzpomínkách a fotografiích 

Syrakusy jsou uměleckou a kulturní pokladnicí Sicílie. Založili je Řekové z Korintu v roce 733 př.n.l. na ostrově při pobřeží. Během století se město stalo jedním z nejmocnějším v celém Středomoří. V roce 212 př.n.l. bylo po dlouhém obléhání dobyto Římem a stalo se provinčním městem. Významným rodákem byl fyzik Archimédes. Ten svými vynálezy bránil město. Nakonec byl v bitvě zabit. Starověké Syrakusy byly v době své slávy rozsáhlejší než dnešní město. Původní řecká osada se nacházela na ostrově Ortygia. Později se město rozšířilo na pevninu, kde se dělilo na čtyři čtvrti: Achradita, Tyche, Neapolis, Epipolae. Nejvýzněmnější památky se nacházejí ve čtvrti Neapolis a na ostrově Ortygia. Prohlídku jsme zahájili ve čtvrti Neapolis. Zaparkovali jsme na Viale Augusto. [Mapa centra]

Vstup do rozsáhlého areálu Parco Archeologico je volný. Nejzajímavější části - řecké divadlo a vápencové lomy - jsou zpoplatněny. Zaplatili jsme 12 Euro (2+0), děti neplatily. V propadlém vápencovém lomu Latomia del Paradiso kdysi živořili syrakuští zajatci. V horní části jsou vidět do skály vytesaná obydlí. Nejznámější jsou zdější jeskyně. Uměle vytvořená jeskyně Ucho Dionýsovo (Orecchio di Dionisio) má tvar písmene S a je vysoká 23 metrů, dlouhá 65 metrů. Má výbornou akustiku. Údajně sem chodil tyran Dionýsios a odposlouchával vězně v lomech. Druhá jeskyně se jmenuje Jeskyně provazníků (Grotta dei Cordari). Ti zde měli ve starověku své dílny. V blízkosti lomů se nachází pozůstatky Oltáře Hieróna II. (Ara di Ierone II). Každoročně zde byli obětováni býci ve prospěch Dia.

Největším zážitkem v Parco Archeologico byla pro nás návštěva řeckého divadla, vytesaného do skály. Z horních řad byl pohled na celé Syrakusy. V dávných dobách tu předváděli svá díla Aischylos, Sofoklés a Euripidés. Za horními řadami jsou ve skále vyhloubeny místnosti a je zde také mohutný pramen. Nedaleko od řeckého divadla se nachází elipsovitý římský amfiteátr - Anfiteatro Romano. Cesta k němu je lemována kamennými sarkofágy. Amfiteátr pochází ze 3. století př.n.l. Rozeznat lze ještě chodby pro zvířata a gladiátory. Po prohlídce archeologického areálu ve čtvrti Neapolis jsme se vypravili napříč Syrakusy ke čtvrti Ortygia, která se nachází na ostrůvku. Došli jsme tam po Corso Gelone a Corso Umberto. Na ostrov Ortygia jsme vstoupili přes most Ponte Nuovo. [Mapa ostrova]

Hned za mostem jsme se zastavili na náměstí Piazza Pancali. Na jeho konci stojí pískovcové pozůstatky Appolónova chrámu - Tempio di Apollo. Tento nejstarší dórský chrám na Sicílii byl postavený v roce 570 př.n.l. Po Corso Matteotti jsme došli na další náměstí Piazza Archimede. Uprostřed stojí nádherná Artemidina kašna. Po Via Roma a Via Minerva jsme přišli na náměstí Piazza del Duomo. Náměstí ve tvaru půlměsíce je obklopeno impozantními barokními stavbami. Jednou z nich je radnice ze 17. století, která stojí na základech původního iónského chrámu z 5. století př.n.l. Ten byl nahrazen Athéniným chrámem (Tempio di Athena), který dnes tvoří základ dómu. Chrám byl adaptován na křesťanský kostel. Z náměstí jsme se vydali dolů k moři.

Došli jsme k Arethúsinu pramenu (Fonte Aretusa). Tento sladkovodní zdroj vyvěrá ze skály a je obklopený keři papyrů. Podle řecké mytologie proměnila bohyně Artemida nymfu Arethúsu v pramen, aby ji ukryla před bohem Aleiem, který se do ní zamiloval. V jezírku se proháněly ryby a kachny. Kousek odtud jsme na vyhlídkové terase obdivovali nádherný výhled na hlavní přístav Porto Grande. Od Fonte Aretusa jsme pokračovali nahoru po Via Capodieci k Palazzo Bellomo ze 13. století, ve kterém je umístěna galérie. Po Via Roma a Corso Matteoti jsme se vrátili zpět na Ponte Nuovo a do pevninských Syrakus. Odjeli jsme zpět do Catanie a celé dopoledne a následující den jsme si vychutnávali koupání a slunění na písečné pláži u Villaggio Turistico Europeo.- Ještě hlouběji na jih - Oblast lávy, síry a popela - Kolem Etny - Syrakusy - Domů přes téměř dvanáct stupňů zeměpisné šířky -
Fotogalerie - Otázky a odpovědi - Vyhledejte si svoji dovolenou na Sicílii - Sicílie (informace na ORBION.CZ) -