NĚMECKO 2018

Německo v odpovědích na vaše otázky

 /  / Centrum otázek a odpovědí / Německo 2018

Německo se rozkládá v západní Evropě od Severního a Baltského moře až po okraj Alp. Severní část obývali Germáni, jižní Keltové. Později bylo Německo pod vlivem Římské říše, Francké říše a následně Svaté říše římské. Po reformaci od roku 1517 začalo jih ovlivňovat Rakousko a sever Prusko. Vliv Pruska začal převládat. V roce 1871 bylo vyhlášeno Německé císařství. Po světových válkách byla země rozdělena na východní NDR a západní SRN. K sjednocení došlo v roce 1990. Sever Německa je tvořen Severoněmeckou nížinou, střed Středoněmeckou vysočinou, následuje alpské předhůří a pásmo německých Alp na hranicích s Rakouskem. Nejvyšším vrcholem je Zugspitze (2962 m). Významnými řekami jsou Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Vezera a Emže. Německo se dělí na 16 spolkových zemí. Hlavním městem je Berlín, oficiální měnou € a úředním jazykem němčina. Pokud je Německo cílem vaší cesty, najdete zde mnoho užitečných informací a také zodpovězené otázky našich čtenářů. Pokud se chcete také na něco zeptat, přejděte na formulář.

Než začnete: pokyny, podmínky, soukromí
Zadat otázku můžete: přes formulář,
Informace: reportáže, výlety, blog, vyhledávání

# 18.04.2018, 11:40.
Vždy mě poradíte dobře a proto i dnes si dovoluji na vás obrátit. Potřebuji se dostat v Hamburku z autobusového náraží ZOB do přístavu Hamburg Cruise Center Steinwerder, kde jsou terminály pro pasažéry. Děkuji a přeji pěkný den. Markéta.

Ze stanice Hauptbahnhof Süd jeďte metrem U3 na Landungsbrücken Brücke 1 a odtud lodí č. 73 na Argentinienbrücke. Odtud už je to k Hamburg Cruise Center Steinwerder přibližně 200 metrů. Jízdenka Vás vyjde na € 3,30. Dá se to stihnout do půl hodiny. Dopravu provozuje HVV. Ze zastávky musíte podejít most a po cestičce stáčející se doprava vyjít nahoru k zastávce autobusu. Odtud pokračujte po Buchheisterstrasse až ke kruhovému objezdu, před kterým přejděte po přechodu na druhou stranu a kolem kruhového objezdu k Hamburg Cruise Center Steinwerden.