NĚMECKO 2018

Německo v odpovědích na vaše otázky

 /  / Centrum otázek a odpovědí / Německo 2018

Německo se rozkládá v západní Evropě od Severního a Baltského moře až po okraj Alp. Severní část obývali Germáni, jižní Keltové. Později bylo Německo pod vlivem Římské říše, Francké říše a následně Svaté říše římské. Po reformaci od roku 1517 začalo jih ovlivňovat Rakousko a sever Prusko. Vliv Pruska začal převládat. V roce 1871 bylo vyhlášeno Německé císařství. Po světových válkách byla země rozdělena na východní NDR a západní SRN. K sjednocení došlo v roce 1990. Sever Německa je tvořen Severoněmeckou nížinou, střed Středoněmeckou vysočinou, následuje alpské předhůří a pásmo německých Alp na hranicích s Rakouskem. Nejvyšším vrcholem je Zugspitze (2962 m). Významnými řekami jsou Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Vezera a Emže. Německo se dělí na 16 spolkových zemí. Hlavním městem je Berlín, oficiální měnou € a úředním jazykem němčina. Pokud je Německo cílem vaší cesty, najdete zde mnoho užitečných informací a také zodpovězené otázky našich čtenářů. Pokud se chcete také na něco zeptat, přejděte na formulář.

Než začnete: pokyny, podmínky, soukromí
Zadat otázku můžete: přes formulář,
Informace: reportáže, výlety, blog, vyhledávání

# 14.09.2018, 17:53.
Vážení Řehůřkovi, prosím o radu, jak se nejlépe dostat (pěšky, nebo městskou dopravou) z hlavního nádraží v Drážďanech do hotelu Felix im Lebendigen Haus, Kleine Brudergasse 5. Do Drážďan přijedeme firmou Regio Jet, která má uvedené stání dojezdu u Hbf-Bayrische str. Děkuji za odpověď. K.

Projděte nádražní halou na její druhou stranu, kde je Wiener Platz. Odtud jezdí tramvaj č. 11. Jeďte ve směru doprava, když nádražní halu budete mít za zády. Vystupte na zastávce Postplatz. Jděte ve směru jízdy tramvaje směrem k Postplatz. Přejděte Wilsdruffer Str. a budovu před Vámi obejděte zleva (přes Postplatz). Za ní je budova s hotelem Felix im Lebendigen Haus, vhod je zezadu. Víceméně Vás k němu dovedou tramvajové koleje. Dopravu provozuje VVO. Jízdenka stojí € 2,40. Pokud budete během dne cestovat častěji, můžete si koupit celodenní jízdenku za € 6,00. Jedná se o jízdenky v centrální zóně. Pokud Drážďany navštívíte v období do 5.10.2018, probíhá v místě zastávky Regio Jet rozsáhlá rekonstrukce, do jejího ukončení je zastávka přeložena na Andreas-Schubert-Straße. Po té se dostanete k Wiener Straße, po ní doleva směrem k tunelu (chodník vede vedle nad povrchem) a dále k Wiener Platz. Odtud je cesta popsaná výše.

# 18.04.2018, 11:40.
Vždy mě poradíte dobře a proto i dnes si dovoluji na vás obrátit. Potřebuji se dostat v Hamburku z autobusového náraží ZOB do přístavu Hamburg Cruise Center Steinwerder, kde jsou terminály pro pasažéry. Děkuji a přeji pěkný den. Markéta.

Ze stanice Hauptbahnhof Süd jeďte metrem U3 na Landungsbrücken Brücke 1 a odtud lodí č. 73 na Argentinienbrücke. Odtud už je to k Hamburg Cruise Center Steinwerder přibližně 200 metrů. Jízdenka Vás vyjde na € 3,30. Dá se to stihnout do půl hodiny. Dopravu provozuje HVV. Ze zastávky musíte podejít most a po cestičce stáčející se doprava vyjít nahoru k zastávce autobusu. Odtud pokračujte po Buchheisterstrasse až ke kruhovému objezdu, před kterým přejděte po přechodu na druhou stranu a kolem kruhového objezdu k Hamburg Cruise Center Steinwerden.